سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱
روز جهانی بدون دخانیات | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱

روز جهانی بدون دخانیات

🍁 سفر هزار کیلومتری با قدم اول شروع می شه🌹اولین قدم رو با نه گفتن به دخانیات بردار دوست عزیزم! 🍁روز جهانی بدون دخانیات🍁 🎯 امروز […]