سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
زهره نخعی مقدم | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد