سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱
زهره نخعی مقدم | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد