سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱
سلامت و دانشگاه | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد
خرداد ۱۸, ۱۴۰۱

اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور

محورهای اولین جشنواره ملی سلامت با شعار “حال خوب دانشجویی” جشنواره ملی سلامت دانشجویان، با تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری و کمیته های علمی، محورهای اصلی خود […]