سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
طاهر پور | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد
فروردین ۲۰, ۱۴۰۱

انتصاب مدیر گروه مدیریت بازرگانی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی برابر حکم صادره جناب آقای دکتر هادی طاهرپور به سمت مدیر گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی حکیم […]