سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
مدیریت بازرگانی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد
فروردین ۲۰, ۱۴۰۱

انتصاب مدیر گروه مدیریت بازرگانی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی برابر حکم صادره جناب آقای دکتر هادی طاهرپور به سمت مدیر گروه مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی حکیم […]
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰

قابل توجه متقاضیان مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد ورودی سـال ۱۴۰۰(تا ۱۶شهریور ماه تمدید شد )

شهریور ۱۵, ۱۳۹۹

قابل توجـه متقاضیان مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشـد

موسسه آموزش عالی حکیم طوس در رشتـه های ذیل در مقطع کارشناسی ارشداز طریق سایت سـازمان سنجش آموزش کشـور دانشجـو می پذیرد. روانشناسی بالینی (۱۴۴۰۱) ، […]