سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
میلاد امام حسین(ع) | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد