سال جهش تولید یکشنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۹
هفته پژوهش | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد
آذر ۲۳, ۱۳۹۹

کارگاه های هفته پژوهش و فناوری

معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی حکیم طوس به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید:
آذر ۲۳, ۱۳۹۹

هفته پژوهش و فناوری گرامی باد