سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
واکسیناسیون | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد
آبان ۱۵, ۱۴۰۰

سـامانه ثبت اطلاعات وضعیت واکسیناسیون

به اطـلاع دانشجــویان محتـرم موسسه آموزش عالی حکیم طوس می رسـانیم ، با ورود به ســامانه support.hakimtoos.ac.ir نسبت به ثبت وضعیت واکسیناسیون خود اقدام فرمایید.