سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
ورودی سال ۹۹ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد