سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی

مهر ۱۲, ۱۳۹۵

پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی

(( پذیرش دانشجو  بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی )) «محدودیت ظرفیت » باعنایت به دستورالعمل صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به شماره […]