سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
پذیرش دانشجو | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد