سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
کارگاه آموزشی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

کارگاه آموزشی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری