سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
کارگاه | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد
شهریور ۲, ۱۴۰۰

کارگاه آمـوزشی آشنایی با دوره ACCA