گزارش تصویری جشنواره غذا در موسسه آموزش عالی حکیم طوس “28 آذرماه 1396”